Tranzicioni në një ekosistem më të qëndrueshëm dhe elastik – fuqizimi i NVM-ve që operojnë në sektorin e turizmit

Kodi: SF-24-0003

Dërgoja një miku