* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Sustainable Capacity Networks

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 26 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, Mjedisi, Ekonomia Dixhitale, Teknologjia celulare
Kodi: SF-22-0004

Capacity building in the field of youth

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 07 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0003

Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 15 mars 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0002

COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 16 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0001

Circular and low emission value chains through digitalisation

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 30 Mars 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0051

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...