* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

CROSS-BORDER PROGRAMME ALBANIA – KOSOVO 2014 – 2020/ Priority 2: Encouraging Tourism and Cultural and Natural Heritage

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Bashkimi Europian (BE)
Afati i Aplikimit: 14 Korrik 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0026

CEE Startup Challenge

Lloji: Grante

Donatorë: Vestbee
Zbatues: Vestbee
Afati i Aplikimit: 31.05.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0025

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Afati i Aplikimit: 30.06.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0024

Konkursi për Biznese të Gjelbërta

Lloji: Grante

Donatorë: Rockefeller Brothers Fund, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Credins Bank
Afati i Aplikimit: 30.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0023

Fondi Rajonal i Sfidave

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Banka Gjermane e Zhvillimit (KfW), Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)
Zbatues: KPMG Bulgaria, Swisscontact, IPC Partner për Zhvillim, PLANCO Consulting GmbH
Afati i Aplikimit: 31.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0022

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...