* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Western Balkans Innovation Vouchers Pilot Programme

Lloji: Grante

Donatorë:
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 26.06.2024/26.06.2024
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-24-0009

Western Balkans Innovation Vouchers Pilot Programme

Lloji: Grante

Donatorë:
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 26.06.2024/26.06.2024
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-24-0008

Western Balkans Innovation Vouchers Pilot Programme

Lloji: Grante

Donatorë:
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 26.06.2024/26.06.2024
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-24-0007

Ye! Youth Ecopreneur Programme (YECO)

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: International Trade Center, G20 Global Lead Initiative
Zbatues: International Trade Center, G20 Global Lead Initiative
Afati i Aplikimit: 22 Mars 2024 / 22 March 2024
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-24-0006

Granti "Smart & Green Future"

Lloji: Grante

Donatorë: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Zbatues: Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15 Mars 2024 / 15 March 2024
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni, Inovacion, Teknologji etj., Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-24-0005

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...