Platforma

Akses në Financë

Kampionët Gjithëpërfshirës të Barazisë Gjinore

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Çmimet do të rrisin ndërgjegjësimin publik për rëndësinë e adresimit të barazisë gjinore në organizatat akademike dhe kërkimore p&eu...

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Afati i Aplikimit: 13-October-2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation, Gender Equality, Education and Training
Kodi: SF-22-0025

Çmimi CASSINI për aplikacionet e hapësirës dixhitale

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Donatorë: Horizon Europe

Zbatues: EU Agency for the Space Programme (EUSPA)
Afati i Aplikimit: 03 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Entrepreneurship and SMEs, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0024

#BeInclusive - Promovimi i barazisë gjinore në sport "Bëhu i barabartë"

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Të shpërblehen projektet që promovojnë ...

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës
Afati i Aplikimit: 29-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-22-0023

Zhvillimi dhe vërtetimi i sistemeve të monitorimit të qëndrueshmërisë dhe qarkullimit mjedisor: mbledhja e praktikave dhe standardeve më të mira

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Sistemet e monitorimit dhe vlerësimi ...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 22-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-22-0022

Rrjetet e Politikave Evropiane (ERASMUS –EDU-2022-NET)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Rrjeti, duke u mbështetur në ekspertizën e tij,...

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 12-Tetor-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukimi, Trajnimi, Inovacioni, Kërkimi
Kodi: SF-22-0021

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...

Dot Image