* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

CoSolve-19

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Zbatues: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 07.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0021

Mbështetje financiare (Grant) për biznese të reja “të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkia Tiranë
Zbatues: Bashkia Tiranë
Afati i Aplikimit: 31.03.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0020

Programi për garantimin e huave - COSME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Alpha Bank
Afati i Aplikimit: 2020
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0016

EUforInnovation

Lloji: Grante

Donatorë: Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Ambasada e Suedisë në Tiranë, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15/03/2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0010

Smart Capital

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: CBS - Creative Business Solutions
Afati i Aplikimit: 31/03/ 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0008

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...