* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

“Gjelbërimi” i NVM-ve në ekosistemin e ekonomisë sociale nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Këshilli Evropian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 14 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrje, Inovacion, Mjedis, Entrepreneurship, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0033

"Ndërtimi i një komuniteti të kërkimit shkencor dhe mundësimi i një rrjeti të doktoraturës (Bashkimi i industrisë me akademinë)"

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 14-December-2022
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-22-0032

Rritja e ndërgjegjësimit tek ndërmarrjet për të punuar me ndërmarrjet sociale (drejt modelit të një tregu 'social' nga biznesi në biznes (B2B))

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Këshilli Evropian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 07 Dhjetor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja, Inovacioni Social
Kodi: SF-22-0031

Zgjidhje të bazuara në natyrë për të mbrojtur infrastrukturën lokale

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 23-November-2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-22-0030

Rritja e qëndrueshme dhe ndërtimi i qëndrueshmërisë në turizëm – fuqizimi i NVM-ve për të kryer tranzicionin binjak

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMA)
Afati i Aplikimit: 30-Nëntor-2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0029

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...