* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platforma

Akses në Financë

Thirrja per fondin e AIDA-s

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 21 October 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-22-0028

Statistikat Smart të Besueshme 2022

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 12 November 2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation technology and activities
Kodi: SF-22-0027

Aleancat për Arsimin dhe Ndërmarrjet

Lloji: Grante

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 15 September 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi, Zhvillimi i qendrueshem
Kodi: SF-22-0026

Kampionët Gjithëpërfshirës të Barazisë Gjinore

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Afati i Aplikimit: 13-October-2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation, Gender Equality, Education and Training
Kodi: SF-22-0025

Çmimi CASSINI për aplikacionet e hapësirës dixhitale

Lloji: Cmim

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: EU Agency for the Space Programme (EUSPA)
Afati i Aplikimit: 03 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Entrepreneurship and SMEs, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0024

Lajmet e fundit

Më shumë
Image

Shpallet thirrja për Fondin e AIDA-s

Dëshiron të ecësh me hapin e kohës, të digjitalizosh biznesin tërësisht apo pjesërisht, të integrosh teknologji të reja, të krijosh platfor...

Image

CEECAT Fund II achieves first closing with EBRD support

  • EBRD commits €30 million to private equity fund CEECAT Fund II
  • CEECAT Fund II raises total commitments of €120 million in its first closing
  • Fund dedicated...

Image

Webinar: “Opportunities for development cooperation with the private sector through the develoPPP.de program’’ datë 17 shkurt 2021, ora 11:00 - 12:30

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) njofton se në datën 17 shkurt, Këshilli Investitorëve të Huaj në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe GIZ...